Samen luisteren

Pastorant

Pastoraal

Psychologische

Hulpverlening

Over ons

Het leven is vol moeiten en verdriet. Er is geen mens die hiermee niet pijnlijk in aanraking komt. Er wordt wat pijn geleden, wat verdriet ervaren, wat angst gevoeld. Meestal komt na een (stevige) regenbui van tegenspoed weer de nodige zonneschijn van voorspoed. Meestal werpt na een (donkere) nacht van angst en verwarring, de zon van levensvreugde haar verkwikkende stralen weer over het leven. Zo blijven we in balans. Er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd waarin we gewond raken en een tijd waarin we kunnen helen.  

Maar soms blijft het wel erg lang regenen en lijkt er geen einde te komen aan de nacht. Soms steekt er een ijskoude bries op die ons het gevoel geeft dat we het niet langer meer uithouden. We raken het spoor bijster, verliezen onze richting en lopen vast in de modder van het gebroken bestaan. Dan hebben we hulp nodig. Een ‘herder’, die ons uit het ravijn van uitzichtloosheid helpt, de weg wijst waar wij er geen meer zien. Iemand die perspectief biedt, een luisterend oor heeft en helpt om de wonden van het verleden te helen. Dan hebben we een  reisgenoot nodig, die een stukje meewandelt, steun biedt en helpt om zo snel mogelijk de levensweg weer stabiel te kunnen vervolgen.

 Mijn (opleidings-) achtergrond en ervaring in de Theologie en Ontwikkelingspsychologie (Pedagogiek) maakt dat mijn therapie met overtuiging meer bevat dan enkel psychologische begeleiding. Ik werk vanuit het diepe besef dat we leven voor het aangezicht van God en dat alleen wetenschappelijke theorieën tekort doen aan de existentiële levensvragen van de mens. Ik bied hulp door samen met mijn cliënten te luisteren. In dat luisteren fungeer ik binnen de veiligheid, geborgenheid en warmte van een oprecht gesprek als de tolk tussen de psychologische taal (de ervaring van de mens) en de Theologische taal (de boodschap van God). Soms gaat dat psychologisch de diepte in en gebruiken we bewezen psychologische theorieën, terwijl het op andere momenten juist bij onszelf vandaan roept en we het oor te luister leggen bij de Schrift.

Kort gezegd: Ik sta voor Schriftuurlijke, pastoraal getoonzette, perspectiefrijke psychologische hulpverlening, waarin we samen de weg zoeken in de weerbarstigheid van een gebroken wereld. 

Jasper Visser

Jasper studeerde Ontwikkelingspsychologie (Pedagogiek)aan de Driestar Hogeschool. Een specialisatie op het gebied van ‘relatietherapie’ volgde hij aan het CIVAS Opleidingsinstituut. Hij deed ervaring op als docent, mentor, ouderling en catecheet en schreef een aantal boeken. Cliënten mogen rekenen op Christelijke hulp binnen de kaders van de Schrift, geïnspireerd door praktisch toepasbare psychologische inzichten.

Pastorale Counseling

Het latijnse woord ‘Pastor’ betekent Herder. In pastorale counseling vervult de hulpverlener de rol van een herder in de moeilijke momenten van het leven. In Christelijke counseling staat een sfeer van veiligheid en warmte centraal waarin de cliënt (de pastorant) bij de hand genomen wordt om zelf tot oplossingen en nieuwe inzichten te komen. Soms gaat de herder hierbij voor als een gids, soms trekt hij zich wat terug als een reisgenoot waarop gesteund kan worden. Het doel van deze vorm van hulpverlening is dat de pastorant zo snel mogelijk weer op eigen benen kan staan en met de Schrift in de hand weer zelfstandig en stabiel de levensweg kan vervolgen.

Rusteloos blijft het hart, totdat het zijn rust vindt in U…

Aurelius Augustinus

Relatietherapie

Velen maken de levensreis niet alleen. Zij vonden een echtgenoot die een reisgezel vormt voor het leven. Zij beloofden elkaar om in goede en slechte tijden trouw te blijven, elkaar te helpen, ondersteunen en verzorgen. De individuele levensscheepjes bleven achter op het bruiloftsstrand en het huwelijksbootje zette koers naar de levenszee. Een prachtig moment, wanneer het kalme water tegen de boeg kabbelt en de zon haar gouden stralen vriendelijk uitgiet over het prille echtpaar. Maar helaas, zo blijft het vaak niet. Stormen van ellenden steken op, golven van frustraties martelen de boeg en spoelen menig genoegen van het dek. Hier is niets vreemds aan. Wanneer het roer stevig in handen ligt, de rollen goed verdeeld zijn en het echtpaar het hoofd samen boven water weet te houden is er geen reden tot zorg. Maar wat als dat niet lukt? Als we elkaar in het donker kwijtraken? We het vertrouwen in elkaar verliezen? De echte verbinding verdwijnt en vernietigende gebeurtenissen het hout van ons huwelijksbootje doet kraken? Wat als het water door de kieren naar binnen gutst  

 

en we elkaar wanhopig aankijken en uitroepen: is het dit dan? Vergaat hier de zo mooi begonnen droomreis? Een bijna wanhopige vraag rolt mompelend van onze lippen: wie helpt ons hier weer uit, zodat we samen verder kunnen? Deze vertwijfelde vraag heeft me gegrepen. Zeker wanneer we zien dat 40% van de huwelijken in Nederland stranden. Het leed voor de echtgenoten, de eventuele kinderen en de verdere betrokkenen is groot. Het is mijn overtuiging dat de belofte van trouw ons verplicht alles te doen wat mogelijk is om het huwelijk te redden. Als dat betekent dat er therapie voor nodig is, dan moeten we dat niet nalaten. Maar dit moet wel therapie zijn die ligt in de lijn van de Schrift. Alleen een huwelijk waarin God een plaats heeft is toekomstbestendig (in de diepste zin van het woord). Daarom volgde ik een opleiding tot ‘Relatietherapeut’ aan het CIVAS Instituut waarna ik deze kennis en ervaring combineerde met mijn Theologische bagage. Het resultaat is een unieke begeleidingsvorm die die hoop biedt in donkere dagen en streeft naar herstel en hernieuwde verbinding.

 

    Contact

    Kerkstraat 1c, 2969 AJ Oud Alblas

    +316 43 13 31 20 – Info@pastorant.nl