Samen luisteren

Pastorant

Christelijke

Relatietherapie

en relatiecoaching

Relatietherapie

Velen maken de levensreis niet alleen. Zij vonden een echtgenoot die een reisgezel vormt voor het leven. Zij beloofden elkaar om in goede en slechte tijden trouw te blijven, elkaar te helpen, ondersteunen en verzorgen. De individuele levensscheepjes bleven achter op het bruiloftsstrand en het huwelijksbootje zette koers naar de levenszee. Een prachtig moment, wanneer het kalme water tegen de boeg kabbelt en de zon haar gouden stralen vriendelijk uitgiet over het prille echtpaar. Maar helaas, zo blijft het vaak niet. Stormen van ellenden steken op, golven van frustraties martelen de boeg en spoelen menig genoegen van het dek. Hier is niets vreemds aan. Wanneer het roer stevig in handen ligt, de rollen goed verdeeld zijn en het echtpaar het hoofd samen boven water weet te houden is er geen reden tot zorg. Maar wat als dat niet lukt? Als we elkaar in het donker kwijtraken? We het vertrouwen in elkaar verliezen? De echte verbinding verdwijnt en vernietigende gebeurtenissen het hout van ons huwelijksbootje doen kraken? Wat als het water door de kieren naar binnen gutst  en we elkaar wanhopig aan-

 

kijken en uitroepen: is het dit dan? Vergaat hier de zo mooi begonnen gezamenlijke toekomst? Een bijna wanhopige vraag rolt mompelend van onze lippen: wie helpt ons hier weer uit, zodat we samen verder kunnen? Deze vertwijfelde vraag heeft me gegrepen. Zeker wanneer we zien dat 40% van de huwelijken in Nederland stranden. Het leed voor de echtgenoten, de eventuele kinderen en de verdere betrokkenen is groot. Het is mijn overtuiging dat de belofte van trouw ons verplicht alles te doen wat mogelijk is om het huwelijk te redden. Als dat betekent dat er therapie voor nodig is, dan moeten we dat niet nalaten. Maar dit moet wel therapie zijn die ligt in de lijn van de Schrift. Alleen een huwelijk waarin het Woord een plaats heeft is toekomstbestendig (in de diepste zin van het woord). Ik volgde een opleiding tot ‘Relatietherapeut’ aan het CIVAS Instituut. Deze kennis combineer ik met mijn kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie. Het resultaat is een unieke begeleidingsvorm die die hoop biedt in donkere dagen en streeft naar herstel en hernieuwde verbinding.

 

Waarom Pastorant

Het latijnse woord ‘Pastor’ betekent Herder. In christelijke relatietherapie vervult de therapeut de rol van een herder in de moeilijke momenten van het leven. Hierin staat een sfeer van veiligheid en warmte centraal waarin de echtgenoten bij de hand genomen wordt om zelf tot oplossingen en nieuwe inzichten te komen. Soms gaat de therapeut hierbin voor als een gids, soms trekt hij zich wat terug als een reisgenoot waarop gesteund kan worden. Het doel van deze vorm van hulpverlening is dat het echtpaar zo snel mogelijk op eigen benen kan staan en met de Schrift in de hand weer zelfstandig en stabiel de levensweg kan vervolgen.

“Het is heel prettig dat er, als het communiceren onderling niet meer lukt, wordt geleerd om elkaars liefdestalen te spreken en verstaan. Jasper was hierin een heel prettige tolk.”

Review echtpaar

Leestips:

Werkwijze

Met veel voldoening voer ik gesprekken met echtparen. We gaan op zoek naar de oplossing om samen weer verder te kunnen. Mijn aanpak kenmerkt zich door oprechte interesse, empathie en soms de nodige confronterende scherpte. Niet wat u zegt is voor mij van belang, maar wat u bedoelt. Niet wat u elkaar tijdens de relatietherapie verwijt, maar wat u daardoor eigenlijk aan elkaar vraagt: houd me vast! Niet (alleen) de symptomen als angst, depressie, overspanning en identiteitscrises staan centraal. We graven samen dieper tot we de oorzaak hebben gevonden en aan de heling  en het herstel kunnen gaan werken.

Ik maak in de relatietherapie gebruik van EFT (Emotional Focussed Therapie) waarin gewerkt wordt aan hernieuwde verbinding. Echt contact, veiligheid en emotionele verbinding vormen de basis voor een duurzame relatie. Ook maak ik gebruik van contextuele therapie. Deze therapie heeft veel oog voor het verleden, de context waarin we opgroeiden en het effect wat dit op onze ontwikkeling heeft gehad. Bewustwording kan tot heling en hechtere verbinding leiden.

Jasper Visser

Jasper studeerde Ontwikkelingspsychologie (Pedagogiek) en rondde een specialisatie af op het gebied van ‘relatietherapie’ aan het CIVAS Opleidingsinstituut. Echtparen mogen rekenen op gedegen hulp binnen de kaders van de Schrift, geïnspireerd door praktisch toepasbare psychologische inzichten.

Contact

Kerkstraat 1c, 2969 AJ Oud Alblas
+316 43 13 31 20 – Info@pastorant.nl